Palms Hotel

Previous
Next
Naročnik

mednarodni natečaj / 2015

Projekt

Preoblikovanje obstoječega hotela v moderen hotelski kompleks.

TIPIČNA SOBA

Zasnova notranjosti tipične sobe: razporeditev notranjih elementov, detajli rešitev, barvne študije, povezovanje kompleksa v celoto, izgled oz. prenova zunanjosti idr.

SUITA

Zasnova hotelske suite.

Zasnova dovoza in fasade.

Študija tlorisa, postavitve bazenov, hojnic, dostopa do plaže …

Podobni projekti