RAZVOJ IZDELKOV
RAZVOJ

RAZVOJA IZDELKA se je potrebno lotiti kot zabave, z vso resnostjo! Začne se z IDEJO. Na začetku zastavimo CILJE in naredimo ANALIZO. Po končani sintezi, začnemo RAZMIŠLJATI in SKICIRATI. Vzporedno pripravimo tudi STRUKTURO PROJEKTA. IDEJA začenja dobivati obliko. Med KREATIVNO fazo že začnemo upoštevati TEHNIČNE PODROBNOSTI in zahteve. OBLIKOVANJE je PROCES SPREJEMANJA ODLOČITEV, zato je potrebno v nekem trentku IZBRATI NAJBOLJŠO in začeti MODELIRATI, TESTIRATI, POPRAVLJATI in PRIPRAVITI ZA PROIZVODNJO.

Isto velja tudi za 2D oblikovanje.

skiciranje \ projektiranje \ 3D skeniranje \ modeliranje \ renderiranje \ izdelovanje