GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Grafično oblikovanje je proces, ki naključenmu opazovalcu ali določeni ciljni skupini na najprimernejši in najpreprostejši način posreduje informacijo.