BIG BANG - zasnova vhodov v Big Bang Mega trgovine
 
Zasnova oblikovno arhitekturne rešitve vhoda v Big Bangove nakupovalne centre. Delno obstoječo grafično (vizualno) rešitev zasnovano na novi celostni grafični podobi je bilo treba prevesti v arhitekturne elemente. Pri tem smo sledili načelom funkcionalnosti, privlčačnosti, drugačnosti in izvedljivosti.